Klachten Policy Klachten Policy
Gratis verzending in Nederland en België - Betaal achteraf met Klarna
Gratis verzending in Nederland en België - Betaal achteraf met Klarna

Klachten Policy

Klachten policy:

Wij doen ons uiterste best om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Helaas gaat dit niet altijd zoals gepland. Indien u een klacht heeft kunt u via dit formulier de eigenaar direct bereiken.

De klachten afhandeling zal altijd langzamer zijn dan wanneer u contact opneemt met de klantenservice via de live chat of de mail info@fashion-huis.nl

Het is dan ook de bedoeling dat u contact opneemt via info@fashion-huis.nl en de live chat voordat u een officiële klacht indient.

 

Voorbeeld klachten en oplossingen:

Uw pakketjes is niet aangekomen

Indien uw pakketje niet is aangekomen binnen 1,5 maand krijgt u een terug betaling van de producten die u mist. Ook als het pakketje onderweg is kwijt geraakt door het postbedrijf. Onze klanten hebben hoe dan ook recht op hun bestelling en zullen in alle gevallen hun geld terug krijgen als ze de bestelling niet ontvangen. Wij vragen echter uw geduld voor het indienen van deze officiële klacht tot 1 maand na bestel datum. (neem gerust eerder contact op met de klantenservice)

Uw bent niet tevreden met het ontvangen product

Indien u niet tevreden bent met het product kunt u contact opnemen met de klantenservice. Het product kan in veel gevallen kosteloos geruild worden indien u aan de voorwaarden voldoet: (https://fashion-huis.nl/pages/retourbeleid) indien u het idee heeft dat de ruil voorwaarden niet goed uitgevoerd worden of u het niet met de voorwaarden eens bent kunt u een klacht indienen.

 Andere klachten

Indien u een andere klacht heeft probeer het eerst met de klantenservice het oplossen indien dit niet lukt dan kunt u een klacht indienen.

 

Klacht Indienen:

Wij kunnen klachten het beste afhandelen als u onderstaande indien van toepassing invult.

Naam:

 

Naam webwinkel:

 

E-mail adres:

 

Ordernummer:

 

Orderdatum:

 

Klacht:

 

Gewenste oplossing:

 

Beantwoord deze vragen en mail ze naar:

klachtenhulp@gmail.com

 

 

BELEID INZAKE KLACHTENBEHANDELING
1. Doel
Het doel van dit beleid is om een duidelijke intentieverklaring te geven met betrekking tot de beoordeling, de behandeling en het onderzoek van klachten van klanten. Het beleid en de procedure voor klachtenbehandeling van Fashion Huis is opgesteld om te voldoen aan de normen en vereisten van zowel de Financial Conduct Authority (FCA) als The Financial Ombudsman Service (FoS).
Het doel van dit beleid is om ervoor te zorgen dat alle klachten van klanten, hetzij schriftelijk of mondeling, worden behandeld op een consistente en gereguleerde manier en dat verdere klacht incidenten worden beperkt en voorkomen.

2) Beleidsverklaring

Fashion Huis streeft naar een eerlijk, open en duidelijk proces voor klachten en is toegewijd aan het verstrekken van een bevredigend resultaat voor alle klanten die een klacht indienen. We voorzien een grondige opleiding van het personeel in onze interne procedures voor klachtenbehandeling en ondersteunen het personeel ook bij het behandelen de klachten schriftelijk.
Dit beleid beschrijft onze intentie en doelstellingen voor de manier waarop wij klachten behandelen, van het aanbieden van een duidelijk en toegankelijk systeem voor klanten om een klacht in te dienen, tot het uitvoeren van een oorzakenanalyse van alle ontvangen klachten om het hoe en wie van de klacht te identificeren en om maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen waar van toepassing.

3) Toepassingsgebied

Het beleid heeft betrekking op alle medewerkers (dat wil zeggen vast, tijdelijk en tijdelijk personeel, vertegenwoordigers van derden of onderaannemers, uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiaires en agenten die in dienst zijn van Fashion Huis in Nederland of in het buitenland) binnen de organisatie en is gemaakt om ervoor te zorgen dat het personeel het gebied waarop dit beleid betrekking heeft behandelt in overeenstemming met wettelijke, regelgevende, contractuele en zakelijke verwachtingen en vereisten.

3. Doelstellingen
De doelstellingen van Fashion Huis met betrekking tot de behandeling van klachten van klanten worden hieronder uiteengezet. Voor de toepassing van dit beleid, wordt een klacht gedefinieerd als elk klantcontact waarbij een negatieve communicatie of resultaat heeft plaatsgevonden. De klant hoeft zijn communicatie niet formeel aan te pakken als een officiële klacht of om een reactie te vragen om Fashion Huis het incident als een klacht te laten behandelen en de bijbehorende procedures te volgen.
De doelstellingen van Fashion Huis voor interne klachtenbehandeling zijn: -
- Het bieden van een eerlijke klachtenprocedure die duidelijk en gemakkelijk te gebruiken is voor iedereen die een klacht wil indienen.
- Ervoor zorgen dat onze klachtenprocedure volledig toegankelijk is, zodat mensen weten hoe ze contact met ons kunnen opnemen om een klacht in te dienen.
- Ervoor zorgen dat iedereen bij Fashion Huis weet wat te doen als er een klacht binnenkomt.
- Ervoor zorgen dat alle klachten eerlijk en tijdig worden onderzocht.
- Om informatie te verzamelen die ons helpt ons werk te verbeteren.

De doelstellingen van Fashion Huis voor het klachtenafhandelingsproces zijn: -

- Klachten worden onderzocht en beantwoord binnen 1 week.

- Klachten worden altijd schriftelijk beantwoord.
- Klachtenprocedures en -formulieren zullen beschikbaar zijn via de website van het bedrijf en via een schriftelijk of mondeling verzoek.
- Alle klachten worden onderzocht door een getraind personeelslid en een volledige samenvatting van het resultaat wordt verstrekt aan het Senior Management.
- Klachtenverslagen worden gebruikt om de bedrijfsprocedures te herzien en de communicatie en bedrijfspraktijken waar nodig te verbeteren.
- Klanten worden geïnformeerd over hun rechten en krijgen de contactgegevens van de FoS en de FCA indien zij de klacht verder willen behandelen.

4. Verantwoordelijkheden
4.1 Fashion Huis zal ervoor zorgen dat alle medewerkers de tijd, middelen en ondersteuning krijgen om te leren, te begrijpen en om te gaan met klachten van klanten en dat nieuwe en bestaande medewerkers een volledige opleiding krijgen over het beleid, de procedures en de verwachtingen inzake klachtenbehandeling.

4.2 De directeur zal worden belast met het toezicht op, het onderzoek naar en de registratie van alle klachten van klanten en zijn verantwoordelijk voor een regelmatige controle van het klachtenlogboek om ervoor te zorgen dat waar mogelijk verzachtende maatregelen en verbeteringen worden ingevoerd.